Na tomto webe spracovávame cookies potrebné pre jeho analytiku a v prípade vášho súhlasu aj cookies na účely zacielenia reklamy. Ak súhlasíte, kliknite tu .

Zásady používania súborov cookies

1. Spoločnosť M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o., so sídlom Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha, IČ: 04746597 zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 253056, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky a Správca osobných údajov podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (skôr a ďalej len „Nariadenie“), užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

 • fungovania webových stránok.

2. Zber cookies za účelom uvedeným v odst. 1 možno považovať za spracovanie osobných údajov. Toto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správcu. Tento oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní našich služieb pre vás, vytváraniu štatistík a prehľadov, obzvlášť sledovaniu návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a merania účinnosti reklamy a merania efektivity nášho webu. Toto spracovanie umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie.

3. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenie, zaslaním na kontaktnú adresu info@juniorangin.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nutnú pre fungovanie webu.

4. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca iba pri vynaložení značného a odborného úsilia.

6. Cookies zbierame taktiež pre marketingové účely. Tieto cookies pre cielené reklamy sú spracované na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies budeme spracovávať maximálne po dobu 12 mesiacov od návštevy webovej stránky. Zoznam všetkých cookies, ktoré sú na webe zbierané, vrátane upresnenia ich účelov a doby po ktorú sú ukladané, je k dispozícií u prevádzkovateľa. Bude vydaný na základe žiadosti zaslanej na konkrétnu adresu info@juniorangin.sk.

8. Zhromaždené cookies súbory sú poskytované ďalším spracovateľom:

 • poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mouintain View, CA 94043, USA;

 • poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mouintain View, CA 94043, USA;

 • poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam cz. a.s., so sídlom Radlická 2, Praha 5 Smíchov, zapísanej v OR;

 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA;

 • spoločnosti Grep design, s.r.o., IČ 27684482, so sídlom Cyrilská 7, Brno, zapísanej v OR;

 • spoločnosti MAGIC Studio s.r.o., IČ 29321956, so sídlom Bráfova 9a, Brno, zapísanej v OR.

9. Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies pracujú podľa Nariadenia a v súlade s ich zmluvnými podmienkami.

10. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne si vyžiadať kópiu,

 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,

 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie bude vykonané, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Správcu,

 • vzniesť námietku proti spracovaniu za podmienok predpokladaných čl. 21 Nariadenia,

 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,

 • v prípade pochybností o dodržaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne súd.

11. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.